Karta pobytu

Karta pobytu Dębno

W nowym etapie karta pobytu czasowego więc tak zwane danie na pobyt czasowy jest samotnym spośród niezwykle przystępnych wniosków o przedłużenie pobytu w Polsce dla ludzi z zagranicy, składanych przez cudzoziemców. Oczywiście, rzecz jasna podstaw aby starać się o przedłużenie pobytu czasowego jest niezmiernie dużo, jednakże najczęstszym powodem jest podanie pracy, co liczy większość składanych […]

Czytaj więcej